Reiniging

Een veelvoorkomende situatie: u heeft in een ruimte te maken met een chroom-6-verontreining. Bijvoorbeeld omdat u geconfronteerd wordt met een chroom-6-houdende stof, verfschilfers of losliggende toepassingen waarop een chroom-6-houdende coating of primer is aangebracht.

En nu? Specialistisch reinigen

In deze gevallen passen wij specialistische reinigingstechnieken toe. Afhankelijk van uw situatie kiezen wij voor droge of natte reiniging. Uiteraard doen we dit onder strikte condities, onder andere met de juiste veiligheidskleding en adembescherming. De werkruimte wordt afgeschermd en we voorzien deze van afzetlinten en waarschuwingsborden.

Let op: elke categorie vereist specifieke beheersmaatregelen.

Verwijdering

Bent u van plan om risicovolle verf- en primerlagen met chroom-6-houdende coatings te bewerken en/of te verwijderen? Dan is het belangrijk om medewerkers goed te beschermen tegen vrijkomende stofwolken en dampen. De gezondheidsrisico’s zijn groot en dus is extra oplettendheid geboden.

Voor een altijd veilige bewerking

Van bruggen tot kozijnen, van liftbakken tot hekwerken, en van complete buitengevels tot leidingwerk. Bij Chroom-6 Specialiststaan we voor praktische en veilige bewerkingsmethodes.

De overheid heeft verschillende beheersregimes gedefinieerd, op basis van de verwachte concentraties Chroom-6 die vrijkomen bij bewerking/verwerking. In de tabel hiernaast ziet u welke bewerkingsmethode in welke categorie valt. Uiteraard volgen wij deze beheersindex bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

Veilige werkgebieden

Veilige werkgebieden zijn de basis van een goede omgang met chroom-6. Wilt u er zeker van zijn dat een werkgebied veilig is ingericht? Veilige werkomstandigheden creëren is ons expertisegebied, en logischerwijs vast onderdeel van de projecten die we uitvoeren. Ook als u zelf prima in staat bent om de werkzaamheden aan coatingsystemen uit te voeren, maar twijfelt over de inrichting van uw werkgebied, regelen we dit voor u.

Zoveel situaties, zoveel oplossingen

Afhankelijk van de situatie zetten wij het werkgebied af. Soms volstaat het afzetten met linten. In andere gevallen bouwen wij compleet afgeschermde werkruimtes. We creëren lucht(afvoer)stromen in het werkgebied, verzorgen decontaminatie-mogelijkheden en plaatsen (waar nodig) waarschuwingsborden en onderdrukmachines.

Gecertificeerde toezichthouders

Binnen onze eigen projecten zorgen wij altijd voor een toezichthouder die specifiek getraind is. Ook als u zelf werkzaamheden uitvoert, kunt u onze chroom-6-specialisten inhuren om toezicht te houden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheid boven alles. Daarom ontwikkelden we samen met gespecialiseerde leveranciers en samenwerkingspartners PBM’s voor chroom-6-werkzaamheden. Zo zijn onze medewerkers (en die van u) altijd beschermd.

PBM’s: veilig én praktisch

De juiste beschermingsmiddelen zijn risicomijdend, maar zeker ook werkbaar. Afhankelijk van de werksituatie zetten wij de volgende PBM’s in:

  • gezicht- en adembescherming
  • beschermende kleding, handschoenen en schoeisel
  • afhankelijke en onafhankelijke luchttoevoer
  • veiligheidsbrillen
  • etc.

Onderzoek

Wilt u weten of u te maken heeft met chroom-6-houdende coatings op een object? Ligt er verdachte stof in uw (bedrijfs)hal? Of wilt u weten welke hoeveelheden chroom-6 vrijkomen bij uw werkzaamheden? Wij regelen het gehele onderzoekstraject. Er is nergens reden voor onrust. Naast dat we in kaart brengen of er chroom-6 in het spel is, weten we ook hoe het beheersbaar te maken.

Onafhankelijke gecertificeerde onderzoeksbureaus

Chroom-6 Specialist werkt samen met onafhankelijke, gecertificeerde onderzoeksbureaus die gebruik maken van de laatste onderzoekstechnieken. De kennis van deze partijen combineren we met onze eigen praktische inslag. Het resultaat zijn werkbare oplossingen tijdens het hele traject.

Advies en projectmanagement

Wát uw chroom-6-vraagstuk ook is, wij helpen u verder. Onze mensen zijn ervaren adviseurs en projectmanagers, die vanuit oplossingen met u meedenken. Heeft u op locatie (vrijblijvend) advies nodig over een chroom-6-situatie? Of wilt u een onderbouwd plan van aanpak in handen hebben? Chroom-6 Specialist zorgt voor advies en projectmanagement. Dit doen we vanuit partnerschap: we laten het werk pas los als uw situatie ook écht veilig is.

Chroom-6-situaties moeten sluitend zijn

We werken nauw samen met gecertificeerde (Hogere) Veiligheidskundigen en Arbeidshygiënisten. Dit doen we omdat chroom-6-situaties altijd ‘sluitend’ moeten zijn. Zo waarborgen we niet alleen dat er oplossingen komen, maar ook dat alle veiligheidsmaatregelen in orde zijn als de Arbeidsinspectie of Omgevingsdienst komt controleren. Groot voordeel van onze werkwijze: het voorkomt stagnatie van het werk én onvoorziene kosten.

Afvoeren afval

Werk aan chroom-6-houdende toepassingen betekent afval. Of het nu gaat om vrijkomend stof, dampen, losliggende (verf)snippers of volledige onderdelen waarop nog chroom-6-houdende coatings zitten; wij regelen dat het afval op de juiste manier afgevoerd wordt. Uiteraard nemen we na afloop alle verontreinigde materialen mee. Als het nodig is, zorgen we voor (tijdelijke) opslag.

Liefst duurzaam

Een duurzame oplossing heeft altijd de voorkeur. Chroom-6 Specialist heeft technieken in huis om (in een aantal gevallen) chroom-6-verbindingen in het afval om te zetten naar het niet-gevaarlijke chroom-3. Ook zuiveren we afvalwater met een specialistische installatie, zodat het chroom-6 niet opnieuw een milieubelasting wordt.

Interessant? Deel deze pagina.